Nieuwe Professionals

De wereld van kinderopvang en basisonderwijs staat niet stil en over de ontwikkeling van het individuele kind is steeds meer bekend. Dit vraagt om extra kennis en vaardigheden van pedagogisch medewerkers en leraren. In 2017 is daarom een nieuwe opleiding ontwikkeld: Pedagogisch Educatief Professional. Op maandag 26 november studeerde de eerste lichting af.

Eén van de afgestudeerden is Marit Schauwaert, pedagogisch medewerkster bij Kinderopvang De Tivoli. “Als je je werk goed wilt doen, moet je aan je professionaliteit blijven werken”, zegt ze wijs. “Ik had eerder niveau 3 gehaald. Door deze opleiding heb ik nu niveau 4, in de toekomst een vereiste om in de kinderopvang te kunnen blijven werken.” En dat blijft ze dolgraag doen. “Ik werk met baby’s en iedere dag geniet ik weer van de blik in hun oogjes. Die onvoorwaardelijke liefde. Ze zijn zo puur, klein en kwetsbaar.”

Professionaliteit

Marit leerde een hoop tijdens de opleiding tot Pedagogisch Educatief Professional. “Je krijgt niet alleen les in Nederlands, Engels, rekenen en agogiek, maar je leert ook veel over samenwerken. Ontzettend belangrijk tegenwoordig, in de integrale kindcentra, waar kinderopvang en basisschool intensief samenwerken. Los daarvan heb ik door deze opleiding ook beter leren plannen. Ik ben een enorme uitsteller en in deze opleiding kreeg je juist veel vrijheid. Dat was even wennen.” De grootste winst haalde Marit op het vlak van zelfvertrouwen. “Ik ben 25 jaar oud en dus vaak jonger dan de ouders die hun kinderen aan de opvang toevertrouwen. Ik heb nu mijn professionaliteit meer leren inzien en durf ouders makkelijker advies te geven. Ik sta voor wat ik zeg. Dat zelfvertrouwen voelt heel goed.”

Groei

Chantal Scheele, werkzaam bij Kinderopvang ZeeuwsVlaanderen, loopt al iets langer mee. “Na een studie SPW 3 en een half jaar au-pairschap in Frankrijk, werk ik sinds 2007 in kindcentrum De Kameleon. Toen ik in 2017 de kans kreeg om deze opleiding te doen, twijfelde ik geen moment. Ik wil me namelijk graag blijven ontwikkelen.” Chantal ging intensief aan de slag met haar leerdoelen en leerde veel bij. “Het meest interessant vond ik de modules over hechting, observeren en het belang van ouderbetrokkenheid. Dat vind ik meteen ook één van de mooiste aspecten van het vak. De band met de kinderen én de ouders. En om de kinderen letterlijk en figuurlijk te zien groeien. De opleiding heeft me geleerd om ze daar nog beter in te ondersteunen.”

Tekst: Kim de Booij

AnoukDe Tivoli Kinderopvang