De beste start

De beste start voor jouw kind begint bij een goede opvang en bij onze peutergroep, waar jouw kind zich echt spelenderwijs kan ontwikkelen.
 

Fundament voor de toekomst

De peutergroepen van De Tivoli bieden kinderen van 2 - 4 jaar de mogelijkheid om vrienden te maken voor het leven en om een goed fundament te leggen voor hun toekomst.

Ons aanbod richt zich uiteraard op de belangrijkste ontwikkelgebieden: taal, rekenen, motoriek, creativiteit en sociaal emotionele ontwikkeling. Wij stimuleren kinderen vooral om dingen zelf te doen zodat ze met steeds meer zelfvertrouwen en vaardigheden in de wereld kunnen staan. Stapje voor stapje met positieve stimulans!

vertrouwen professionele leidster de tivoli peuteropvang hulst

Vertrouwen

We werken met hele lieve professionele leidsters die vol aandacht uw kind stimuleren en volgen. Omdat we met vaste leidsters werken zijn zij het vast en vertrouwde gezicht voor uw peuter.

Engels

Uniek in ons peuteraanbod is dat we peuters spelenderwijs Engels leren op onze peutergroep met een native speaker. Dat is van wezenlijk belang omdat jonge kinderen als geen ander de taalklank zo optimaal kunnen overnemen. En dat doen ze ook ze leren hier echt de Engelse tongval. Bekijk de video van Omroep Zeeland over Engels bij De Tivoli. 

 

Peutergym

Uniek in ons peuteraanbod is ook dat we 2x per week peutergym aanbieden in een volledig op deze leeftijd aangepaste gymzaal, omdat bewegen heel belangrijk is. Het is gezond, we stimuleren een juist motorisch ontwikkeling bij de kinderen en het allerbelangrijkste… we hebben vooral veel plezier samen!

De peuterjuffen observeren, begeleiden en stimuleren de kinderen op verschillende ontwikkelingsgebieden en werken daarvoor met een erkend voor- en vroegschools educatieprogramma. We werken met kleine groepen waarbij maximaal 8 kinderen begeleid worden door 1 juf.

Gerichte aandacht

De peuterjuffen observeren, begeleiden en stimuleren de kinderen op verschillende ontwikkelingsgebieden en werken daarvoor met een erkend voor- en vroegschools educatieprogramma. We werken met kleine groepen waarbij maximaal 8 kinderen begeleid worden door 1 juf.

Naadloze overgang

Voor de oudste peuters hebben wij in samenwerking met de school De Wereldboom en Nobelhorst een speciale groep ontwikkeld. Onder leiding van de peuter- en kleuterjuf spelen de oudste peuters samen met de kleuters en worden zij uitgedaagd met meer ontwikkelingsgerichte activiteiten. Zo zorgen wij ook voor een naadloze overgang naar de kleutergroep, zodat de kinderen geen kostbare tijd meer kwijt zijn met wennen aan een nieuwe omgeving. En geven we de kinderen dus de beste start!
 

Partner

De Tivoli is de kinderopvangpartner voor de scholen De Wereldboom en Nobelhorst als het gaat om voorschoolse educatie. Samen met de scholen werken wij aan een doorgaande ontwikkellijn zodat kinderen een goede start op school hebben en bouwen we samen aan een sterke pedagogische omgeving voor alle kinderen van 2 - 12 jaar. De Tivoli verzorgt voor beide scholen ook de opvang.

 

Rondleiding

We nodigen je van harte uit voor een vrijblijvende rondleiding en kennismaking. Wij maken graag tijd vrij om je alles te laten zien en vragen te beantwoorden. 

Inschrijven

We realiseren ons dat we veel gegevens vragen, maar op deze manier kunnen wij jouw inschrijving zo goed en snel mogelijk verwerken.